Fem snabba tips för bättre resultat

Ta en stund och sätt dig ner och svara på följande frågor så kommer du genast och på en gång vara en bra bit närmare att förbättra dina resultat!

1. Vad är ditt mål?  

Om du inte vet vart du ska är det svårt att starta resan. Formulera dina mål på ett positivt sätt. Se till att de är påverkbara och mätbara och så detaljerade som möjligt. ”Att bli bättre” är ett luddigt mål och det blir svårt för dig att veta när du nått det. ”Att hoppa 1,20 felfritt tre gånger” är däremot konkret och mätbart. Kom ihåg att sätta datum för när målet ska vara uppnått.

2. Vad behöver du för att nå dit?

Om du inte vet vart du börjar är det också svårt att veta åt vilket håll du ska. Fundera igenom vad som krävs för det mål du satt upp. Vad av detta har du redan? Vad behöver du skaffa dig? Vem kan hjälpa dig med det? Hur och när?

3. Vad driver dig?

Precis som all utveckling går även denna i vågor. När utvecklingen går stadigt framåt och du ser resultat är vägen mot målet tydlig och arbetet går lätt. När du är i en annan fas kan allt kännas tungt och hopplöst och målet onåbart. Då är det bra att ha tänkt igenom vad det är som driver dig. Vad är det som gör att du vill nå just det här målet? Hur kommer det att kännas när du uppnått det? Det är de tankarna/bilderna du ska plocka fram när det är motigt, för att få ny energi att fortsätta!

4. Hur många av dina dagliga handlingar för dig mot ditt mål?

Det är i vardagen förändringen sker. Det går långsamt och kan ibland vara svårt att se. Men om du ser till att ha rutiner som stadigt för dig mot målet så är du hela tiden på väg. Rensa undan sådant som hindrar dig, eller rent av för dig bort från målet. Har du en tränare/chef som får dig att känna dig värdelös? Byt! Hur bra denne än är kommer den inte föra dig närmare ditt mål om din självkänsla och ditt självförtroende bryts ner.

5. Hur vet du att du har lyckats?

Redan när du bestämmer ditt mål är det också viktigt att tänka igenom hur du ska veta att du lyckats. Med resultatmål kan det vara ganska enkelt, men har du valt ett mål som mer bygger på känsla (till exempel mål kring självkänsla eller mental träning) är det viktigt att tydligt formulera för dig själv hur du vet att målet är uppnått. Ju mer detaljerat du beskriver, desto enklare blir det att veta när du är framme. Och du, det viktigaste av allt: Hur belönar du dig när du nått ditt mål? Beskriv det redan nu, det kan vara en härlig morot när du som bäst behöver det!

Lycka till med dina mål och se till att ha roligt på vägen!