Så sätter du upp bra mål – 10 tips

 Att sätta upp mål för sin karriär, oavsett vad den gäller, gör både att utvecklingen går snabbare och blir roligare! Att formulera målen så de blir användbara verktyg kan vara en utmaning, här får du några tips:

1. Börja med en vision.

Den ska vara teoretisk möjlig, men ligga långt fram i tiden. Vad vill du åstadkomma med din karriär?

2. Fortsätt med långsiktiga mål.

Om två till tre år, var vill du vara då?

3. Kortsiktiga mål.

De här målen handlar om den närmaste framtiden, två till fyra månader framåt. Det är de som ska ta dig mot dina långsiktiga mål, så formulera dem utifrån det.

4. Fastställ datum.

När ska dina kortsiktiga mål vara uppnådda? Sätt datum och stäm av. Om du nått målen sätter du upp nya kortsiktiga mål som tar dig vidare mot det stora målet.

5. Utvärdera.

Om du inte nått de uppsatta målen – behöver du förändra? Sätt upp nya kortsiktiga mål som för dig in på rätt spår igen.

6. Var detaljerad.

Ju mer detaljerad du är när du beskriver dina mål, desto större möjligheter ger du din hjärna att skapa det du önskar.

7. Positiva formuleringar.

Vad vill du ska hända? Sätt upp realistiska men utmanande mål och stäm av dem med ditt hjärta. Målen ska ha en magnetisk dragningskraft på dig!

8. Mål som du själv styr över.

Försäkra dig om att ditt resultat kommer som en följd av sådant som du själv har direkt möjlighet att påverka.

9. Ta ansvar.

Det är dina mål och din utveckling, så du måste själv ta ansvar för att det sker. Det innebär också att våga be om hjälp när man behöver det. Tillsammans kan man utföra storverk!

10. Lägg upp arbetet/träningen efter målen.

Använd dina kortsiktiga mål när du gör ditt arbets-/träningsupplägg – och följ det! Se till att varje dag innehåller något som för dig närmare dina mål.

Lycka till!