Starta ett givande samarbete!

Att bidra till Annas satsning innebär att ert företag kan få tillgång till föredrag att arrangera för medarbetare eller kunder. Anna erbjuder också utbildningar och workshops, till exempel inom effektivt målarbete, konstruktiv feedback och givande medarbetarsamtal. Personlig coaching för medarbetare, enskilt eller i grupp, är också alternativ.

Det finns flera nivåer på sponsorpaket, kontakta Anna för att tillsammans hitta det som passar ert företag bäst.

Anna kan också medverka vid event och mässor, och företaget kan använda hennes namn i sin marknadsföring. Reklamutrymme på till exempel hemsida, schabrak, täcken, kläder, bil och hästlastbil är en annan del.