Mental träning

WEEM20102

När man frågat framgångsrika elitidrottare hur viktig den mentala biten är för deras prestation, svarar de 50%. Det betyder alltså att de tycker det är lika viktigt att träna mentalt som att träna den idrott de faktiskt tävlar i! Det här gäller naturligtvis alla områden vi vill prestera inom, vare sig vi är idrottare eller har en annan karriär. Genom mental träning lär du dig hitta ditt bästa tillstånd för maximal prestation, hur du övervinner självtvivel och hur du hamnar i och bibehåller ditt ”flow”.

Rädslor är en av de största anledningarna till att vi inte kan utnyttja vår fulla potential. Med mental träning inte bara lär du dig att känna igen dem, utan även hur du hanterar dem.

Mental träning övar både självkänsla och självförtroende, så du kan njuta av det bästa av dig!

Läs mer om KURSER!
Läs mer om COACHING!
Ta del av användbara TIPS!

Vill du också anordna något, delta i ett evenemang eller veta mer? Klicka här!