Workshops

– främjar både individen och gruppen

Att tillsammans sitta ner och fundera över sina mål, både individuella och gruppens, främjar både individen och arbetsgruppen/laget. När man delar med sig av drömmar och mål, styrkor, förbättringsområden och önskningar stärks lagandan samtidigt som motivationen och energin hos alla i gruppen höjs. Man får värdefulla tips och en känsla av att höra ihop.

Workshopen läggs upp efter de behov som finns och kan till exempel innehålla:

• konsten att ge feedback

• valda sanningar – välj dem medvetet

• skilj på person – prestation för bästa resultat

• individuella målsättningar

• gemensamma målsättningar för arbetsgruppen/laget

• kartläggning av individuella styrkor och förbättringsområden

• kartläggning av arbetsgruppens/lagets styrkor och förbättringsområden

• kartläggning av under vilka förutsättningar individen presterar som bäst och hur arbetsgruppen/laget kan främja detta

• upplägg av strategi och hållpunkter för arbetsgruppens/lagets gemensamma utveckling och förbättrade resultat.

Workshoparna kan med fördel kombineras med ett inspirerande föredrag och coaching, individuellt eller i grupp.

Bland kunderna finns bland annat Mekonomen, där Anna höll en hel utbildningsserie innehållande föredrag, workshop och individuell coaching av deras affärschefer och verkstadskonsulenter. För fler referenser och ”sagt om Annas workshops”, se under Föredrag.

Vill du också anordna något, delta i ett evenemang eller veta mer? Klicka här!