När rädslan tagit över

Du är inte ensam. En stor del av de ryttare jag hjälper har hamnat i samma situation som du. Rädslan har fått fäste och det är svårt att njuta av ridningen och hästarna. Det händer på alla nivåer, ända upp i eliten och är inget att skämmas för. Ändå är det många som inte törs ta hjälp, och att försöka förtränga rädslan ger den näring. Jag hjälper dig med verktyg för att hantera rädslan, så du kan hitta tillbaka till glädjen.

Ett uppstartssamtal om 75 minuter är en bra start , där vi går igenom vad du vill uppnå, hur nuläget ser ut, förväntningar och farhågor. Vi gör sedan en handlingsplan som styr resten av vårt samarbete.
Du kommer att få hemuppgifter, eftersom det största jobbet gör man själv när det gäller mental träning, det krävs repetition för att ändra tankesätt och övervinna rädslor.
Vi har regelbundna avstämningar om 50 minuter, där vi pratar om hur det gått, var du står och plan framåt. Lite beroende på hur mycket tid du har att lägga på det egna arbetet är dessa avstämningar var 2-3 vecka.
Uppstartssamtalet och 2-4 uppföljningssamtal är vanligt tills man känner att man fått fart på sin utveckling och kan fortsätta lite mer självständigt. Då kan det räcka att stämma av igen efter några månader.

Coachingen kan ske både via personligt möte och över telefon. Vid telefoncoaching bokar vi tid för samtalet och du ringer upp, för att du ska kunna säkerställa att du sitter på en bekväm och ostörd plats, där du kan få ut mesta möjliga av samtalet.