Annas historia

a woman and a horse looking at each other

Det är en tidig höstkväll när Anna, 11 år, rider hemåt på sin lilla ponny. Från andra hållet på den långa raksträckan kommer två bilar körande. Plötsligt påbörjar den bakre en omkörning.

Anna inser att det inte finns plats för alla tre, men har ingenstans att ta vägen. Det som inte får hända har hänt. En liten ponny får sätta livet till. Den lilla flickan överlever mirakulöst, men blir svårt skadad och mister ett ben.

Idag inspirerar Anna Nordin andra med sin historia:

– Du kan inte välja vilka situationer du hamnar i, men du kan alltid välja vad du gör av dem.

A woman and a horse

– Det har inte alltid varit enkelt, säger Anna, men det har lärt mig att allting går, bara man vill och vågar.

RMI är ett av Annas ledord. Med Rätt Mental Inställning kommer du längre. Och med effektivt målarbete går det snabbare.

Med sin historia ingjuter Anna trovärdighet i budskapet att allt är möjligt. Hon inspirerar och motiverar andra att ta sig an sina egna utmaningar.

Vad gör Anna idag?

A woman holding a prostethic leg

Coach

Genom coaching kan du få hjälp med både målsättning, fokusering och genomförande. Anna är katalysatorn som gör att du hittar både viljan och kraften att nå dina mål. Anna tar människor från där de är till dit de vill – hjälper dem att göra dröm till verklighet.

Vilket mål du har, eller var du startar din resa, spelar ingen roll – coaching är en effektiv metod som hjälper dig upptäcka dina resurser och din förmåga.

Föreläsare

Annas föreläsningar har budskapet att man kan allt man vill, det handlar bara om rätt inställning och att våga vilja! Hennes egen livshistoria går som en röd tråd genom föreläsningarna, som ger deltagarna både inspiration och effektiva verktyg.

Författare

Anna har skrivit två böcker; "Hjälp, jag ska rida! – en handbok i att hantera rädsla och andra mentala hinder i ridningen" och "Vinnande ridning – att prestera som bäst när det gäller som mest".

Anna skriver även regelbundet för olika tidningar och webbsiter, däribland Hippson. Hon skriver främst artiklar kring mental träning, personlig utveckling och olika hästrelaterade ämnen. Hon är också en av experterna i appen HayHay.

Utbildare

Anna håller regelbundet workshops och utbildningar hos företag och föreningar kring bland annat effektivt målarbete, teambuilding, valda sanningar och konsten att ge feedback.

a book cover

Gästpoddare

Anna gästar ibland podcasts där hon pratar om allt från att ha Rätt Mental Inställning (RMI) till hästars beteende. Få en större insyn i hur Anna arbetar med coaching, hästar och inställning till livet i stort.

På Equipodden medverkar Anna i avsnitt 40, 89, 90 & 91

Tidigare uppdrag

Anna har drivit ett egeninitierat tvåårigt projekt, finansierat av Allmänna Arvsfonden, där hon coachat andra benamputerade i deras nya livssituation. Därefter har Anna coachat ungdomar från besvärliga familjeförhållanden åt Stockholms stad.

Hon har också under flera år arbetat som projekt- och produktionsledare inom reklambranschen, dels på Norsk Hydro och även på reklambyrån Hallberg & Thorstenson med kunder som GB Glass och Karamellkungen.

5 tips från Anna för att nå dina mål!

1. Börja med en vision

Den ska vara teoretisk möjlig, men ligga långt fram i tiden. Vad vill du åstadkomma med din yrkes-/ryttarkarriär?

2. Fortsätt med långsiktiga mål

Om två till tre år, var vill du vara då?

3. Kortsiktiga mål

De här målen handlar om den närmaste framtiden, två till fyra månader framåt. Det är de som ska ta dig mot dina långsiktiga mål, så formulera dem utifrån det.

4. Fastställ datum

När ska dina kortsiktiga mål vara uppnådda? Sätt datum och stäm av. Om du nått målen sätter du upp nya kortsiktiga mål som tar dig vidare mot det stora målet.

5. Utvärdera

Om du inte nått de uppsatta målen – vad behöver du förändra? Sätt upp nya kortsiktiga mål som för dig in på rätt spår igen. Om du nått målen – vad gjorde att du lyckades? Ta med dig dina lärdomar och sätt nya mål!