Förfrågan om tid

Hittade du ingen tid som passade dig? Ge gärna förslag på tider som du skulle kunna tänka dig, så återkommer jag så fort jag kan!

Tack så mycket!, jag återkommer så fort som möjligt!
Oops! Något gick fel pröva igen om en liten stund!


BOKNINGSREGLER

Privatpersoner:

Kurser: 25% av arvodet avser förberedelser samt bokningsavgift och ska erläggas även vid eventuell avbokning. Vid en eventuell avbokning senare än 30 dagar före evenemangsdatum utfaller 50% av arvodet och senare än 14 dagar innan evenemangsdatumet 90%. Vid uteblivet deltagande eller avbokning senare än 24 timmar innan evenemanget utfaller 100% av arvodet. En eventuell avbokning från arrangörens sida kan göras genom ömsesidig överenskommelse eller, om så önskas, styrkas med läkarintyg eller likvärdiga dokument. Ombokning av datum kan förekomma vid behov, nytt datum bokas då i samråd med kunden.

Deltagande i föreläsning och/eller träningspass: I och med bokning av plats på föreläsning och/eller träning ska hela avgiften erläggas. Platsen får vid behov överlåtas till annan person.

Individuell coaching: I och med bokning ska avgiften erläggas, även vid ev avbokning eller om kunden uteblir. Fram till 7 dagar före bokat datum kan tiden ombokas utan extra kostnad. Därefter kan tiden ombokas med ett tillägg om 50%.


Föreläsningar och större arrangemang bokade av företag/föreningar:

25% av arvodet avser förberedelser samt bokningsavgift och ska erläggas även vid eventuell avbokning. Vid en eventuell avbokning senare än 30 dagar före evenemangsdatum utfaller 50% av arvodet och senare än 14 dagar innan evenemangsdatumet 90%. En eventuell avbokning från talaren kan göras genom ömsesidig överenskommelse eller, om så önskas, styrkas med läkarintyg eller likvärdiga dokument.